שאלות תשובות
בשנת 2019 יצא החוק החדש לאזרחים ובעלי עסקים שנקלעו לחובות. החוק שעושה צדק עם החייבים ופחות עם הממסד מצליח ליישם מטרה אחת עיקרית והיא השיקום כלכלי של החייבים ולבסוף אחרי זמן מוגבל קבוע מראש קבלת הפטר מהחובות ופתיחת דף חדש.
חשוב להבין זו מהפכה בתחום והחוק נחשב לאחד ממהלכי החקיקה הגדולים והמורכבים בשנים האחרונות, במשך עשרות שנים החוק הקודם עשה צרות לחייבים וגרם להם להגיע לתהליך של שנים ארוכות בבתי משפט.

בהגדרה חדלות פירעון (פשיטת רגל) הוא מצב כלכלי שבו חייב לא יכול לשלם את חובותיו בזמן. חדלות פירעון הוא גם מצב שבו סכום החובות של החייב, גבוה משווי הנכסים שלו (כספים או רכוש) חייב שנמצא או עלול להימצא במצב של חדלות פירעון, יכול להגיש בקשה לקבלת צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון גם נושה יכול לבקש שייפתחו הליכי חדלות פירעון נגד חייב.

עד שנת 2018 אדם שהיה מצוי בחובות נקרא פושט רגל. פשיטת רגל בעצם היא כינוי למצב שבו אדם לא יכול להחזיר כסף שהוא חייב לאחרים, הם מקבלים את ההגדרה- ״נושים״. אפשר להרחיב ללא סוף על ההבדל בין שני ההליכים, אבל בקצרה הליך פשיטת רגל היה הליך מיושן ומסורבל שהיה קיים במשך שנים וקיבל את מילת הגנאי-  פשיטת רגל. קשה, ארוך ומייגע שהיה נגד החייבים. בשנת 2018 נפל דבר בישראל ובוצע שינוי חקיקה יסודי (זה לא קרה מעולם) מאות דפים של חוק השתנו ללא הרף במטרה לסיים עם ההליך המסורבל ולפתוח בהליך שיחזיר את החייבים למעגל הכלכלי התקין בחברה הישראלית. מאז ששינו את החוק מהשורש הליך חדלות הפרעון היום הוא נגיש, משקם, מוגבל בזמן ועוזר לחייבים לסיים עם החובות.

161,236.45 שח׳ ומעלה, אולם במקרים מסויימים אפשר להתחיל בפחות חשוב להבין שאם אתם נמצאים במצב של חובות לא משנה מה הסכום תיצרו קשר על מנת להבין בדיוק מהן הפעולות הנדרשות, לפעמים בהליך מזורז להסדר נושים אפשר להיפטר מהם במהרה.

בהגדרה הצו הוא השלב האחרון בהליכי חדלות פירעון, הוא מתן צו המהווה תוכנית לפירעון החובות לנושים ולשיקומו הכלכלי של החייב הצו, המכונה "צו לשיקום כלכלי", ניתן לחייב בתנאי שעמד בתנאי הצו לפתיחת הליכים ככלל, שלב השיקום הכלכלי נמשך כ-3 שנים ולאחריו, אם החייב יעמוד בתנאים שייקבעו בצו, הוא יוכל לקבל הפטר ישנם מקרים, בהם חייב יוכל לקבל הפטר מיד כשניתן הצו לשיקום כלכלי (הפטר לאלתר) וההליכים יסתיימו באותו הרגע.

כמה מילים על הצו לשיקום כלכלי-הנאמן יגיש לבית המשפט דוח ממצאי בדיקה בתוך 9 חודשים מיום מתן הצו לפתיחת הליכים.

הדוח יועבר לידיעת הנושים הרשאים להעביר התייחסותם לדוח בתוך 30 ימים מקבלתו.

לאחר מכן מתקיים דיון בבית המשפט.

הצו יכלול את ההוראות הבאות: (כולן או חלקן)

  1. חובת תשלומים שתוטל על החייב, גובה התשלומים ותקופת התשלומים.
  2. הנכסים שיכללו בקופת הנשייה
  3. אופן מימוש נכסי הנשייה
  4. הגבלות שיחולו על החייב בתקופת התשלומים.
  5. הכשרה להתנהלות כלכלית נכונה (באם יוחלט שעל החייב להשתתף בהכשרה זו).
  6. חובות שלגביהם לא יינתן הפטר

צו ההפטר פוטר חייב בפשיטת רגל מכל החובות שקדמו למתן ההפטר. יש כמה יוצאים מין הכלל, חובות בשל קנסות, חובות שנוצרו במרמה ומחוב מזונות, במקרים חריגים יתכן ובית המשפט יפטור את החייב באופן חלקי או מלא מחוב מזונות. צו ההפטר בעצם מסמל את תחיל הדרך החדשה כשאתם נקיים מחובות, המטרה של עורכי הדין היא להביא אתכם לצו ההפטר עם כמה שפחות נזקים וכמה שיותר מהר.

במשרדנו אנ ניגשים לתיקים בהם אנו סבורים ב-100% שאם החייב ינהג בתום לב, וייבצע את המוטל עליו הוא יקבל הפטר.

אחת המטרות העיקריות של חייב בהליכי חדלות פירעון היא לקבל הפטר- פטור מחלק מהחובות שבגינם נפתחו ההליכים ושהוא לא יוכל להחזיר. חייב שיעמוד בתנאיו של הצו לפתיחת הליכים (השלב הראשון בהליכים), יקבל צו לשיקום כלכלי (השלב האחרון) שבו יפורטו התנאים שאם יעמוד בהם, הוא יוכל לקבל הפטר ולהביא לסיום ההליכים בעניינו. עם זאת, הסמכות המשפטית במסגרתה מתנהלים ההליכים, רשאית להורות כי חייב יקבל הפטר מיידי (הפטר לאלתר), אם צרכיו ועלויות המחייה הבסיסיים שלו גבוהים מכושר ההשתכרות שלו.ראשית באופן עקרוני התשובה היא כן, אולם כלי הרכב שבבעלות החייב הוא נכס שניתן להשתמש בו על מנת למחוק חובות. אם החייב משתמש ברכב לצורך פרנסתו והוא עוזר לו בהתנהלות הכלכלית, לצורך נסיעה אל מקום עבודה רחוק, לצורך הסעת ילדים. חשוב להבין אם מדובר בכלי רכב יקר סיכוי טוב שלא יתקבל אישור והוא יימכר.

ראשית, כבר הזכרנו לא פעם שמטרת הליך חדלות הפירעון היא שיקום החייב כך שלא יצא מצב שאותו חייב נמצא בהליך חדלות ומגיע לפת לחם, המערכת עושה הכל על מנת להמנע מזה ומתאמצת להשאיר לחייב לפחות מחצית מהכנסתו הפנויה.

 

נעשה סדר בדברים- לפני שיצא החוק החדש כאשר חייב היה מגיע לפשיטת רגל הוא היה נכנס לתהליך באי וודאות לגבי החזר התשלומים החודשי. כיום, הדברים יותר ברורים וההחזר מתבצע לפי יכולת העמידה של החייב וידועה מראש.

 

ישנו סכום בסיס שנע בין 3,000 שח׳ לרווק/ אדם שחי לבד ויכול להגיע עד לכמעט 12,000 אלף שח׳ לזוג עם חמישה ילדים.

 

בשורה התחתונה, הסכום משתנה מחייב לחייב אולם, בית המשפט מתחשב בחייב ובמשפחתו וחלק מהוצאות הבית מוכרות כהוצאות חובה ולא נכללות בחישוב.

בעת מתן צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל), בין היתר, נאסר על החייב לצאת מהארץ וזאת עד לסיום ההליכים בנוסף לצו העיכוב מן הארץ, מוטלות על החייב הגבלות נוספות במקרים מסוימים, ניתן להגיש בקשה לביטול או לשינוי צו עיכוב היציאה מהארץ. 

מטרת צו עיכוב יציאה מן הארץ, כמו יתר ההגבלות, היא למנוע את הגדלת החוב, הגנה על הנושים ושמירה על תקינות ההליכים. צו עיכוב היציאה מהארץ תקף לאורך כל שלבי ההליך, כלומר, בתקופה שבין מתן הצו לפתיחת הליכים (השלב הראשון) ועד למתן הצו לשיקום כלכלי (השלב האחרון). בכל שלבי ההליך, הממונה על הליכי חדלות פירעון רשאי להורות, לבקשת החייב או הנאמן, על ביטול או שינוי צו עיכוב היציאה מהארץ (כמו שאר ההגבלות).

ראשית, זה לא באמת אמור לשנות יותר מדי עבור החייב. גם בהליך הישן המטרה הייתה הפטר מחובות, פשוט הדרך הייתה מלאה תלאות וארוכה מאוד. פשיטת הרגל הייתה בעצם התהליך בו חייבים בעבר היו ניגשים לקבל הפטר מחובות. אם לא נקבעה פשרה בין החייב לבין נושיו, ניתן היה לפנות לבית המשפט למען הגשת בקשה לפשיטת רגל, שבסופה מתקבל צו פשיטת רגל. הנכסים של החייב היו עוברים לנאמן ועל הנמאן הייתה האחריות לחלק את אותם הנכסים בין הנושים. כיום הליך חדלות הפרעון עובד בצורה שונה, ובעצמם מתקבל הצו לשיקום כלכלי שעוזר לחייב במהלך תקופת החדלות וזאת על מנת להחזירו למעגל הכלכלי התקין.

עם כניסתו של החייב להליך תחל תקופה המכונה "תקופת הביניים" ותימשך עד למתן הצו לשיקום כלכלי ע"י בית המשפט צו לשיקום כלכלי- הצו שבו בית המשפט קובע עוד כמה נותר לחייב לשלם עד לקבלת ההפטר. הפטר- מחיקת יתרת החוב שטרם שולמה על ידי החייב. נאמן- מי שמונה ע"י הכונס הרישמי לטיפול בתיק.

בתקופת הביניים יבצע הנאמן בדיקה מקיפה לגבי מצבו הכלכלי של החייב ונסיבות יצירת חובותיו. על החייב לשתף פעולה עם הנאמן, להגיש לנאמן דוחות בדבר הכנסות והוצאות כנדרש ולהגיע אליו לבירור אם יוזמן.

הנאמן יפעל לכינוס נכסי החייב וחלוקתם בין הנושים לאחר שהכריע בתביעות החוב שהנושים הגישו. לכלל הצדדים חשוב להבין כי הליך חדלות הפרעון מצמצם נזקים הן לחייב הן לנושים והן למדינה: החייב משלם בהתאם ליכולתו האישית וחוזר למעגל הכלכלה.

הנושה מקבל חלק מהחוב ברוב המקרים- מה שלא בטוח היה מקבל אם החייב לא היה מתחיל את התהליך והמדינה מרוויחה את החייב כמי שאין לו אינטרס לעבוד ב"שחור" ומשכך הינו משלם מיסים

על חדלות פירעון ודירת מגורים (בקצרה): ככלל, בהליך חדלות פירעןן נכסיו של החייב מוקנים לנאמן. כדי להביא לפירעון חלקי של חובות החייב, נכסיו ממומשים (נמכרים) במסגרת ההליך על ידי הנאמן. דירת מגורים היא נכס שזוכה למעמד מיוחד ובית המשפט רשאי לאסור על מכירת הדירה. מהם הצעדים שיש לעשות כאשר עומדים בפני מימוש בית מגורים?

– כדי שהנאמן יוכל לממש את בית המגורים של החייב עליו להגיש בקשה לבית המשפט.

– בית המשפט רשאי להורות שבית המגורים של החייב לא יימכר במסגרת הליך פשיטת הרגל.

– תנאי למכירת בית המגורים היא שיוכח לבית המשפט כי לחייב ובני משפחתו הגרים עמו יהיה מקום מגורים סביר או שניתן להם סידור חלופי.

– הסידור החלופי יהיה בסיפוק מקום מגורי חלופי, בתשלום פיצויים או בדרך אחרת.

– הסידור החלופי אינו צריך להיות תואם את דירת המגורים בגודל, ברמה או בזכות בנכס.

חשוב להבין מימוש בית מגורים הינו חוויה טראומטית ולכן באם נקלעתם לחובות ויש בבעלותכם דירת מגורים, עליכם להתקשר עם משרד עורכי דין שיש לו את הידע והניסיון המתאימים לטיפול בתיק זה.

חייבים רבים פונים אלינו במטרה להכנס להליך חדלות הפרעון, אולם עיקר חובם הוא חוב מזונות שמהווה בעיה בכניסה להליך החדלות. ראשית, חוב מזונות נחשב כחוב בדין קדימה בהקשר לחדלות פירעון, וככזה הוא מקנה לנושה בין אם מדובר במוסד לביטוח לאומי אשר גובה את קצבת המזונות שהחייב שילם לגרושתו ובין אם מדובר בגרושתו או אם ילדיו של החייב בעצמה- עדיפות בשלב חלוקת הדיבידנד בין הנושים השונים. כאשר חייב נכנס להליך חדלות הפרעון והינו בעל חוב מזונות הממונה יורה על קציבת מזונות במטרה אחת להבטיח את רווחת הילדים. מחיקת חוב מזונות נדיר מאוד ואין להסתמך על פתרון מעין זה. כאשר חייב נכנס להליך תשלום המזונות ייקבע עד למתן הפטר בצו השיקום הכלכלי. לסיכום: חוב מזונות אינו מופטר בהפטר ולכן בניגוד לחובות אחרים- ניתן להמשיך ולגבות אותו מהחייב גם לאחר מתן צו הפטר. בנוסף, אם זכאי המזונות חושש שהחייב יעזוב את הארץ מבלי לשלם את חוב המזונות, ניתן לבקש להשאיר את צו עיכוב היציאה מהארץ בתוקפו עד להגשת בקשה לצו עיכוב יציאה מהארץ במסגרת ההוצאה לפועל.

צו כינוס זהו צו שמעביר את נכסיו של חייב לפיקוחו של הכונס הרשמי, צו הכינוס פעיל עד שיתברר אם החייב יגיע לפשרה או הסדר כלשהו עם הנושים או להתחלת הליך חדלות פירעון. לאחר שבית המשפט עיין בבקשה לחדלות פירעון, מוסמך בית המשפט לתת את צו הכינוס. מרגע שניתן צו הכינוס, כל ההליכים נגד החייב מעוכבים, כלומר הנושים של החייב לא יכולים לגבות את חובם בעצמם, או לפתוח בהליכים משפטיים או הליכי הוצאה לפועל נגד החייב ללא אישור בית המשפט.

ראשית אחד התנאים הבסיסיים ביותר לקבלת ההפטר הוא עמידה בצו התשלומים שנקבע לחייב, כלומר לשלם מדי חודש את הסכום שנקבע, להגיש את הדוחות השוטפים על ההכנסות וההוצאות ולשתף פעולה על כל המשתמע מכך. חשוב להבין שגובה התשלומים נקבע כך שלחייב כן תהיה היכולת לעמוד בצו התשלומים שכו מטרתו היא שיקום כלכלי של החייב, במידה והחייב לא עמד בתשלומים צריך להכנס לעובי הדברים ולהבין מה בדיוק קרה, האם הצו היה גבוה מדי או שהחייב זילזל בתשלומים. במידה ונמצא לנכון נוכל לערער על גובה התשלומים. במקרה זה כל מקרה לגופו ואין תשובה חד משמעית.

בהגדרה עקרון תום הלב הוא מושג משמעותי ביותר במשפט הישראלי, ופעמים רבות יש בו כדי לזכות אדם מחבות על פי המשפט הפרטי ולעיתים אף ליצור חובות כלפי אדם הנפגע מהתנהגות שנעשתה שלא בתום לב. חובת תום הלב מופיעה בחוק החוזים ביחד עם הדרישה לדרך מקובלת. הדרישה לתום לב ולדרך מקובלת פורשה בפסיקה כדרישה אחת. סעיף 39 לחוק קובע כי "בקיום של חיוב הנובע מחוזה יש לנהוג בדרך מקובלת ובתום לב" ואילו סעיף 12(א) לחוק קובע כי "במשא ומתן לקראת כריתתו של חוזה חייב אדם לנהוג בדרך מקובלת ובתום לב".

בהליך חדלות הפירעון חובת תום הלב היא בסיסית ביותר ועלולה להביא לביטול הפטר, ולביטול הליך חדלות הפירעון לדוגמא חייב לא נהג בתום לב והסתיר נכס שבבעלותו עלול לעלות לו בביטול ההליך.

עיקול חשבון הבנק קורה בכמה מצבים והוא אחד ההגבלות המכאיבות ביותר לחייב, מהסיבה הפשוטה שבני המשפחה נכנסים לתמונה בצורה הרבה יותר רחבה.

עיקול החשבון מתבצע כאשר החייב נכנס להליך הוצאה לפועל והוא מוגדר כחייב שלא משלם את חובותיו. פעמים רבות אנחנו שומעים את צמד המילים ״הוצאה לפועל״ ולא מבינים מה הגורם הזה בדיוק.

הוצאה לפועל היא זרוע של רשות האכיפה והגבייה שבמשרד המשפטים, ותפקידה הוא מימוש ואכיפת ההליכים האזרחיים של גביית החיובים, המקנים לרוב זכות לקבלת סכום כסף וגביית החיובים הנה לטובת הנושים- אותם אנשים שהחייב צריך להחזיר להם את החוב.

כאשר אדם נמצא בעיקול חשבון, ישנן מספר בעיות שונות שמחריפות את המשבר הכלכלי אף יותר מאשר היה לפני כן. ההתנהלות הכספית היומיומית של משפחת החייב נפגעת בצורה קשה ובמקרים רבים גורמת ללקיחת הלוואות נוספות. בכך למעשה המצב רק מסתבך.

אם אתם רוצים להמנע מעיקול חשבון, אם אתם נמצאים בדרך לשם או שבכלל כבר קיבלתם הודעה על העיקול אתם חייבים עורך דין שמבין בחובות- עורכי דין יכולים לעזור לכם להגיע להסדרי חוב בהסכמה ולדחות או למנוע את עיקול החשבון.

קופת נשייה הוא מונח שמתאר מעין קופה שאליה מופקדים כספים במסגרת הליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל)

ככלל, הכספים שנצברים בקופה מחולקים לנושים של החייב, בעצם כל מי שהחייב צריך להחזיר לו כסף.

את קופת הנשייה מנהל הנאמן , שפועל מטעם הגורם האחראי של המדינה על ניהול ההליכים, הנאמן משתנה לפי גובה החובות.

למה בכלל צריך קופה כזו? למה לא פשוט להעביר לנושים?

ברגע שהחייב מקבל את הצו לפתחיחת ההליך, הוא צריך להפקיד אליה סכומים במשך כל תקופת ההליך, המטרה העיקרית היא בעצם חלוקה הוגנת לנושים שהדרישה שלהם לחוב אושרה על-ידי הנאמן.

איזה כספים עוברים לקופה?

תשלום תקופתי, נקבע לפי יכולת ההחזר של החייב. דרך אגב זה אחד התנאים לקבלת צו לשיקום כלכלי והפטר.

אם נמכר נכס כלשהו- כל נכס מרכוש ועד מניה

כספים אחרים שהגיעו לחייב למשל קצבה או קרן השתלמות שנפתחה. אם אתם משלמים לקופת נשייה אתם כבר בדרך הנכונה.

יש לכם שאלה שלא מפורטת לעיל? מוזמנים ליצור קשר ונענה על כל השאלות שעולות לראשכם,
הדבר החשוב ביותר הוא לגשת להליך עם כמה שיותר ידע שיעזור לקבלת ההפטר בסוף ההליך.